Державна екологічна інспекція у Херсонській області

Місія та функції

Державна екологічна інспекція у Херсонській області із січня 2012 року є територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади Державної екологічної інспекції України. Основною функцією екологічної інспекції є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в межах наданих повноважень. Головним завданням Держекоінспекції у Херсонській області є: запобігання правопорушенням, а уразі їх скоєння – притягнення до відповідальності винних осіб.

Регламент і Положення про Державну екологічну інспекцію визначають правові рамки діяльності інспекції. Ці документи встановлюють правила та процедури, за якими інспекція здійснює свою роботу, включаючи проведення перевірок, реагування на порушення, а також співпрацю з іншими державними та місцевими органами.

Структура ДЕI передбачає наявність різних відділів та підрозділів, які спеціалізуються на різних аспектах екологічного контролю та охорони. Це може включати відділи водних ресурсів, атмосферного повітря, надр, біорізноманіття, а також спеціалізован