Державна екологічна інспекція у Херсонській області

Плани перевірок

2016 рік

Наказ Держекоінспекції України від 21.12.2015 №141 "Про затвердження планів заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції України та її територіальних органів на І квартал 2016 року"

План здійснення заходів державного нагляду (контроолю)  за дтриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологіччної інспекції у Херсонській області на І квартал 2016 року

Наказ Держекоінспекції України від 05.02.2016 №11 "Про внесення змін до планів заходів державного нагляду (контроолю) Держекоінспекції України та її територіальних органів І квартал 2016 року"

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у Херсонській області на І квартал 2016 року у редакції наказу Держекоінспекції України №11

Наказ Державної екологічної інспекції України від 18.03.2016 №32 "Про затвердження плану заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції України та її територіальних органів на ІІ квартал 2016 року"

План заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у Херсонській області на ІІ квартал 2016 року

Наказ Держекоінспекції України від 17.06.2016 № 63 "Про затвердження планів заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції України та її територіальних органів на ІІІ квартал 2016 року"

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Держекоінспекції у Херсонській області на ІІІ квартал 2016 року

Наказ Держекоінспекції України від 20.09.2016 № 129 "Про затвердження планів заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції України та її територіальних органів на ІV квартал 2016 року"План здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Держекоінспекції у Херсонській області на ІV квартал 2016 року

2017 рік

План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2017 рік 

Наказ Держекоінспекції України від 19.12.2016 № 184 "Про затвердження планів заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції України та її територіальних органів на І квартал 2017 року"

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Держекоінспекції у Херсонській області на І квартал 2017 року

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи здійснюються відповідно до річних планів.

 Держекоінспекція у Херсонській області реалізацію своїх повноважень здійснює відповідно до Планів Держекоінспекції України:
- плану із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 2017 рік, затвердженого наказом Держекоінспекції України від 15.02.2017 р. № 428, з якими Ви можете ознайомитись за посиланям http://dei.gov.ua/menyu-3/2012-01-22-11-28-59/2017/3577-plan-derzhekoinspektsiji-ukrajini-iz-zabezpechennya-realizatsiji-derzhavnoji-politiki-shchodo-zdijsnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-ratsionalnogo-vikoristannya-vidtvorennya-i-okhoroni-prirodnikh.html

- переліку центральних органів виконавчої влаа та їх терорганів,місцевих органів викавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, які планується перевіряти в 2017 році, з яким можна ознайомитись за посиланням http://www.dei.gov.ua/menyu-3/2012-01-22-11-28-59/2017/3583-perelik-tsentralnikh-organiv-vikonavchoji-vladi-ta-jikh-terorganiv-mistsevikh-organiv-vikonavchoji-vladi-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-v-chastini-zdijsnennya-delegovanikh-jim-povnovazhen-organiv-vikonavchoji-vladi-yaki-planuetsya-pereviriti-v-2017-r.html

2018 рік

Наказом Державної регуляторної служби України від 16.11.2017 №139 затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік.

Нагадуємо, що відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта господарювання є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю).

Такий комплексний плановий захід проводиться один раз на рік, а усі контролюючі органи, які запланували перевірити даного суб’єкта господарювання, можуть його перевірити виключно у строки, встановлені Планом.

Крім того, комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 350.

Ознайомитись з Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік можна на за посиланням

http://dei.gov.ua/menyu-3/2012-01-22-11-28-59/2018.html

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи здійснюються відповідно до річних планів.

Державна екологічна інспекція у Херсонській області реалізацію своїх повноважень здійснює відповідно до Планів Державної екологічної інспекції України.

НАКАЗ ВІД 30.11.2017 № 710 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДЕРЖЕКОІСПЕКЦІЇ НА 2018 РІК

РІЧНИЙ ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДЕРЖЕКОІСПЕКЦІЇ НА 2018 РІК

Наказ Держекоінспекції Укрнаїни про затвердження Переліку ЦОВВ, які планується перевірити у 2018 році 

Перелік ЦОВВ на 2018 рік

2019 рік

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) НА 2019 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІД 15.11.2018 №152


НАКАЗ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ ВІД 30.11.2018 №262 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ НА 2019 РІК"

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держекоінспекції на 2019 рік

Наказ Держекоінспекції Укрнаїни про затвердження Переліку ЦОВВ, які планується перевірити у 2019 році 

Перелік ЦОВВ на 2019 рік


МЕНЮ САЙТУ
гаряча лінія
ДЕI України
(044) 521-20-36
ДЕI
(0552) 26-23-87
Урядова
1545